בסיס + בסיס

בפרק זה נעסוק במילים שנוצרו כשילוב בין שני בסיסים

שיעורים

הלחם בסיסים מאת gali messer, הועלה ע"י איתמר בנית
תצורת השם-הלחם בסיסים מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית
גזירה קווית מאת אבי משי, הועלה ע"י איתמר בנית