הלחם בסיסים

מאת gali messer, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

https://www.youtube.com/channel/