גזירה קווית

מאת אבי משי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.