פעולה לחישוב חזקה (POW)

כאן נכיר פעולה מתמטית לחישוב חזקה.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד להפעיל את פעולת POW.