פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2017

.

שיעורים

05:15 שאלת בגרות - 2017 - אלקטרוסטטיקה מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית