פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2007

פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2007

פתרונות תרגילים

12:19 בגרות 2007 שאלה 5 מגנטיות מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית