שטחים

בפרק זה נעסוק בחישוב שטחים של מצולעים באמצעים אנליטיים.