חישוב שטח משולש

בפרק זה נלמד לחשב שטח משולש בכלים אנליטיים

שיעורים

05:04 שטח משולש מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
13:41 שיעור 17ב - שתי פונקציות מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
13:51 איבון 801 שעור 16 הנדסה אנליטית שטחים1 מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
11:31 משולשים - שטחים מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

26:03 בגרות במתמטיקה 035801, חורף 2012, שאלה 4 מאת Ori Mosenzon, הועלה ע"י איתמר בנית
14:36 801 אלגברה: גיאומטריה אנליטית, שאלה 17 מהמאגר מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית
04:34 שטח משולש תרגיל מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
04:59 גאומטריה אנליטית שאלון 801 מועד קיץ תשע"א מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
10:37 תרגיל בשטח משולשים מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
07:37 איבון 801 שעור 15 הנדסה אנליטית4 מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
07:00 שאלון 801: גאומטריה אנליטית - בגרות קיץ 2008 מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית