אי שוויונות מהמעלה השנייה

בפרק זה נעסוק בפתרון אי שוויונות בהם קיימים משתנים מהמעלה השנייה