בני גורן | 804 ו- 806 א' | עמוד143 | תרגיל 66

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים