מחרוזות

משתנה מטיפוס מחרוזת מכיל רצף של תווים - טקסט.
בפרק זה נלמד כיצד לטפל במשתני מחרוזת.