המשתנה string בשפת #C

מאת אופק חיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באפריל 2016

להשלים