דף HTML ראשון

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בינואר 2014

0:0 - תיאור תכונותיה של שפת HTML
3:19 - כתיבת דף HTML ראשון,מבנה כללי של דף HTML.
7:58 - תגיות h1-h6 - כותרות.
8:35 - תגית <br> - ירידת שורה.
9:20 - תגית title - כותרת חלון.
10:20 - סיכום והערות.