HTML

שפת HTML היא שפת סימון המאפשרת יצירת דפי אינטרנט. דפים אלו ייכתבו ע"י מתכנת או באמצעות קוד ויפורשו ע"י דפדפן לצורך הצגתם למשתמש.