כיתה י-גיאומטריה-הוכחה של מקבילית

מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים