מקבילית

מקבילית היא מרובע בו כל זוג צלעות נגדיות הן מקבילות זו לזו.

שיעורים

05:12 גובה במקבילית וחישוב שטח מקבילית מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
14:19 משפחת המרובעים: תכונות המקבילית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:38 כיצד מחשבים שטח של מקבילית? מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:28 שעור 2 במקבילית - טביב מאת Mesi Itzkovich, הועלה ע"י איתמר בנית
07:06 משפטים בגיאומטריה- תכונות מקבילית מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:20 מתי מרובע הוא מקבילית - צלעות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:14 תכונות המקבילית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:45 ממרובע למקבילית - אלכסונים חוצים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:48 ממרובע למקילית - זוג צלעות נגדיות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
04:43 מקבילית - תכונות והוכחה - קרן לוי וגל ליבל מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
03:42 סיכום תכונות המקבילית מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
05:06 שטחים של מקבילית ומלבן גאומטריה כיתה י- יניב ביטון מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 גיאומטריה אוקלידית הגדרת המקבילית מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
10:43 משפחת המקביליות חדש 1 מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
08:34 תכונות המקבילית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:07 תכונות המקבילית - המחשה בגיאוגברה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
01:37 שטח מקבילית מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:31 אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
14:18 שתי מקביליות עם צלע משותפת / משבצת ע 182 ת 9 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:13 מקבילית, בעלת יחס כפול בין צלעות סמוכות / סעיף א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:56 כיתה ה - שיעור 30 - שטח והיקף מקבילית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
06:32 מקבילית בתוך מקבילית שאלכסוניהם מתלכדים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:33 שימוש בתכונות המקבילית להוכחת חוצה זווית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:02 מקבילית: משחקים בזוויות / עוזרי עמ' 232 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:34 פתרון תרגיל עם מקבילית והוכחת שוויון בין קטעים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:06 הוכחת קטעים שווים בהינתן חוצה זווית ואנך במקבילית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:54 מקבילית, בעלת יחס כפול בין צלעות סמוכות / סעיף ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:36 כיתה י-גיאומטריה-הוכחה של מקבילית מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:00 גיאומטריה- תרגיל 2 בנושא מקבילית וקטע אמצעים מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:36 כיתה ט - שיעור 01 - גיאומטריה - מקבילית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
09:09 כיתה י-גיאומטריה-מקבילית ושטחים מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:11 תרגול שטחים: מקבילית ומשולש א גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
02:41 עמוד 9 תרגיל 3 מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית
12:14 מקבילית | עמוד 245 תרגיל 3 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
19:26 שאלון 806 שאלה 4 - דמיון משולשים מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
20:01 תכונות המקבילית: תרגול מס. 1 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:55 מקבילית - תרגיל מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
11:47 הוכיחו שנוצרת מקבילית ממקבילית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:53 קיץ 2012 מועד א תשע"ב 806 שאלה 5 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
07:02 מקבילית כיתה ט 5 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

06:47 חישוב שטח מקבילית מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
03:43 במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
03:38 במקבילית הזוויות הנגדיות שוות זו לזו מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
02:44 מרובע שכל זוג צלעות נגדיות שוות הוא מקבילית מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
01:45 במקבילית סכום כל שתי זוויות סמוכות 180 מעלות מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
04:18 במקבילית כל זוג צלעות נגדיות שוות מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית