כיתה י-גיאומטריה-מקבילית ושטחים

מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 במאי 2016

להשלים