גיאומטריה- תרגיל 2 בנושא מקבילית וקטע אמצעים

מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2016

להשלים