תכונות מקבילית-זויות נגדיות וצלעות נגדיות במקבילית

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2016

להשלים