החוק הראשון של ניוטון

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בנובמבר 2014

להשלים