הוכחה של משפט שגוי גאומטריה כיתה י - ד"ר דוד פיילכ

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 במאי 2016

להשלים