תכונות משולשים

בפרק זה נעסוק בתכונות הבסיסיות של משולשים, ובין השאר בסכום הזוויות במשולש, ששווה תמיד ל 180 מעלות.

שיעורים

09:57 סקירה של תכונות המשולש מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
05:24 תכונות המשולש צלעותיו וזוויותיו. מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:56 סכום זוויות במשולש מאת אתר עגורים לימודי מתמטיקה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

02:25 למה סכום ערכי זוויות המשולש 180 why is the sum of מאת Tamyez AliSalih, הועלה ע"י איתמר בנית
12:22 ריכוז משפטים בגיאומטריה על משולש מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
08:58 משולש ישר זווית: ניצב מול, ניצב ליד ויתר מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
04:02 הוכחה של משפט שגוי גאומטריה כיתה י - ד"ר דוד פיילכ מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית