שאלון 804, סרטון 1, הסבר והגדרות בסיסיות

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במאי 2016

להשלים