הגדרת המעגל

מעגל הוא אוסף נקודות במישור שמרחקן מנקודה מסוימת (שקרויה המרכז), קבוע.

שיעורים

05:45 גיאומטריה אוקלידית הגדרות מעגל מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 הגדרת מעגל ומושגי יסוד מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
04:45 שאלון 804, סרטון 3, הסבר - מרכז קוטר רדיוס ומשיק מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
08:37 מושגי יסוד במעגל מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:11 מעגלים: רדיוס, קוטר והקף מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
11:40 שאלון 804, סרטון 1, הסבר והגדרות בסיסיות מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית