שאלון 804, סרטון 3, הסבר - מרכז קוטר רדיוס ומשיק

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במאי 2016

להשלים