מעגלים: רדיוס, קוטר והקף

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במאי 2016

להשלים