זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת שוות

מאת מתמטיקה בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במאי 2016

להשלים