שטח הדלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו,המחשה והוכחה

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 ביוני 2016

להשלים