טרפז

טרפז הוא מרובע ששתיים מצלעותיו מקבילות זו לזו.

שיעורים

07:31 חישוב שטח טרפז מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
16:52 גיאומטריה: קטע אמצעים בטרפז הוכחת המשפט הישר מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:33 כיתה י-גיאומטריה- תכונות טרפז מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:45 הטרפז | מבוא הגדרה תכונות| שיעורטון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:19 טרפז שווה שוקיים | חלק ב - תכונות האלכסונים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:52 טרפז שווה שוקיים | חלק א - הגדרה ותכונות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 טרפז כתה יא 802 מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
05:54 שטח של טרפז גאומטריה כיתה י - יניב ביטון מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:58 כיצד מחשבים שטח של מקבילית?שטח טרפז מאת תמר גלס, הועלה ע"י איתמר בנית
02:27 תרגול פסיכומטרי כמותי: תרגולי גיאומטריה מאת פסיכומטרי אחד על אחד, הועלה ע"י איתמר בנית
12:18 תכונות הטרפז - אסף מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
06:16 זיהוי גובה וחישוב שטח בטרפז אסף שדה מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
10:49 קטע אמצעים בטרפז מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

12:45 גיאומטריה: קטע אמצעים בטרפז הוכחת המשפט ההפוך מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

13:12 גיאומטריה: דמיון משולשים במלבן וטרפז שוו"ש מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:21 חישוב שטחי משולשים בטרפז מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
14:49 גיאומטריה: בניות עזר בטרפז להוכחת שוויון שוקיים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:44 כיתה ט - שיעור 05 ד - - מקבילית בטרפז ש"ש מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
03:46 כיתה ט - שיעור 03 -מפמ''ר תשע''ד - מרובע שהוא טרפז מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
14:49 תרגול שטח טרפז ב גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:24 כיתה ט - שיעור 05 ג - גיאומטריה - מעוין בטרפז מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
11:48 טרפז | חישוב שטחים - פתרון תרגיל מדפי המפמר מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:15 שאלון 806: קטע אמצעים בטרפז / חורף תשס"ט 2009 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
20:40 תרגיל: קטע אמצעים בטרפז + המחשה / ב. גורן ע' 260 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:31 806 מועד ב 2010 תשע שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:13 הטרפז | חישוב שטח מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:03 אלכסוני הטרפז | חלק ב - סכום אורכי האלכסונים ויחסם מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:20 הטרפז | חוצי הזוויות הסמוכות לאותה שוק ותכונותיהן מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:03 אלכסוני הטרפז |חלק א-יצירת משולשים דומים ושווי שטח מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית