דלתון

דלתון הוא מרובע בעל שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות באורכן.

שיעורים

11:34 כיתה י-גיאומטריה-דלתון מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:42 הדלתון - הגדרה ותכונות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:28 משולשים שווה שוקיים בריבוע היוצרים דלתון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:48 הגדרת הדלתון ותכונותיו - חלק א | שיעורטון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:32 הגדרת הדלתון ותכונותיו - חלק ב | שיעורטון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
02:36 משפט הדלתון גאיה חדי נדב מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:52 הוכחת דלתון מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית
14:05 בעיה המשלבת דלתון בתוך ריבוע - חלק א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:52 בעיה המשלבת דלתון בתוך ריבוע - חלק ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:31 כיתה י-גיאומטריה- תרגיל עם דלתון וחפיפת משולשים מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:42 כיתה ט - שיעור 04-מפמ''ר תשע''ד - מרובע שהוא דלתון מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
08:10 הוכחת דלתון תוך שימוש בתכונות משולש שווה שוקיים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:35 שטח דלתון - תרגול גאיה מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
07:03 דלתון - תרגול: מאי דגמי מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:10 שטח הדלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו,המחשה והוכחה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:29 שטח הדלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו(הוכחה נוספת) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית