הוכחת דלתון תוך שימוש בתכונות משולש שווה שוקיים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 ביוני 2016

להשלים