ממרובע למקבילית - אלכסונים חוצים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 ביוני 2016

להשלים