האפקט הפוטואלקטרי

מאת Shahar Dagan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביוני 2016

להשלים