האפקט הפוטואלקטרי

בפרק זהנלמד על האפקט הפוטואלקטרי, ועל הניסוי היסודי המדגים אותו.

שיעורים

36:00 פוטואלקטרי 2 110221 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:57 האפקט הפוטואלקטרי- 5. פגיעה של פוטונים במתכת מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:25 האפקט הפוטואלקטרי- 6. הניסוי: the real deal מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:15 האפקט הפוטואלקטרי- 1. הבעיה להסביר את האפקט מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
07:59 האפקט הפוטואלקטרי- 4. האנרגיה של פוטון מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
10:44 פיזיקסל - אפקט פוטואלקטרי-גרפים א' מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית
10:10 האפקט הפוטואלקטרי מאת Shahar Dagan, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 האפקט הפוטואלקטרי מתח העצירה מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
03:46 האפקט הפוטואלקטרי זרם רוויה מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
09:02 האפקט הפוטואלקטרי חלק א מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
04:14 ה"אלקטרון וולט" כיחידת אנרגיה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
33:25 האפקט הפוטואלקטרי מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

ניסויים

20:01 פיזיקסל - מעבדת חובה אפקט פוטואלקטרי מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

23:44 פוטואלקטרי 2008 שאלה 4 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
13:15 בגרות 2005 בעיה 3- אפקט פוטואלקטרי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

08:03 ההסבר של איינשטיין- האור הוא חלקיק מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
04:59 How do solar panels work? - Richard Komp מאת TED-Ed, הועלה ע"י איתמר בנית