הדגמת אינטראקציות והחוק השלישי של ניוטון

מאת Oded Eini, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בנובמבר 2014

להשלים