משולש ישר זווית: ניצב מול, ניצב ליד ויתר

מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 ביולי 2016

להשלים