זווית מרכזית שווה לכפליים הזווית ההיקפית

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2016

להשלים