חישוב שטח מקבילית

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2016

להשלים