שאלון 803: גיאומטריה אנליטית, המעגל / תשע"ב חורף

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2016

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים