עבודה מכנית של כוח קבוע

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוגוסט 2016

להשלים