עבודה

בפרק זה נגדיר את המושג עבודה.

שיעורים

12:05 הגדרת עבודה ושתי בעיות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:27 צבי גושן - פיסיקה - עבודה מאת Kinneret Clips, הועלה ע"י איתמר בנית
11:17 עבודה, עבודה שקול הכוחות מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
07:37 עבודה מכנית של כוח קבוע מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
20:02 עבודה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 המושג עבודה. מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
40:39 עבודה של כוח קבוע 291220 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:50 דוגמאות של בעיות עבודה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

04:42 עבודת הכח השקול שווה לסכום העבודות של כל כח בנפרד מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית