מתקף ותנע תרגיל מטוטלת פוגעת במטוטלת

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים