מקבילית - תכונות והוכחה - קרן לוי וגל ליבל

מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים