שתי משוואות בשני נעלמים - שיטת השוואת המקדמים ניר

מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים