משוואה ריבועית פרמטרית עם נעלם במכנה

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בספטמבר 2016

להשלים