משוואות ממעלה שנייה (משוואות ריבועיות)

בפרק זה נעסוק במשוואות מהצורה:
ax^2+bx+c=0