פתרון חידה שבועית-בית ספר חרוץ

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בספטמבר 2016

להשלים