שיטת השוואת מקדמים כאשר צריך לכפול את אחת המשוואות

מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2016

להשלים