אלינה קולטון מעבדה חוק שני של ניוטון

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוקטובר 2016

להשלים