וקטורים: 5- דוגמא לשימוש בוקטורים חלק ב'

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 בינואר 2015

להשלים